Ungdomsgudsteneste

Praktisk informasjon

Frå:9.12.2018 - kl.17.00

Til:9.12.2018 - kl.18.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tida
Liturg: MLH
Prekentekst: Joh 16,21-24
Offerformål: Barne- og ungdomsarbeid - Ulstein sokn