nye BJØRNAFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD

Velkommen til nettsida for informasjon om samanslåing av dei kyrkjelege fellesråda i Os og Fusa til nye Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd frå 1.12.2019.