Born og unge

Fitjar kyrkjelyd har eit breitt tilbod for born og unge.

Arbeidet inkluderer alt som skjer gjennom trusopplæringsplanen "Med Jesus i båten" (ofte forkorta til "Båten"), soknerådsbarnehagen og alt frivillig arbeid som vert gjennomført på dei ulike bedehusa i kommunen. Her finn du meir informasjon om ulikt arbeid knytt til born og unge i kyrkjelyden, samt lenker og kontaktinformasjon.   

Kontaktinformasjon for Fitjar kyrkje

Kyrkjekontoret ligg i Fitjar rådhus

Ekspedisjonstid kyrkjekontor:  Onsdag, Torsdag, Fredag  kl. 09-15.00

Telefon: 53 45 85 00 (sentralbord) 
Postadresse:
Postboks 10, 5418 Fitjar 
E-post: kyrkja@fitjar.kommune.no