Møte i soknerådet

Praktisk informasjon

Frå:19.4.2018 - kl.18.30

Til:19.4.2018 - kl.21.30

Stad:Kyrkjekontoret, Fitjar rådhus

Arrangør:

Sjå møteinnkalling under.