Familiegudsteneste - Hausttakkefest v/ Roald Drønen

Praktisk informasjon

Frå:21.10.2018 - kl.11.00

Til:21.10.2018 - kl.13.00

Stad:Fitjar kyrkje

Arrangør:

Fitjar soknerådsbarnehage Bakken og Fitjar bygdekvinnelag deltek.
Takkoffer til TV-aksjonen.