Familiegudsteneste - Hausttakkefest v/ Olav Joahnnes Oma

Praktisk informasjon

Frå:22.10.2017 - kl.11.00

Til:22.10.2017 - kl.13.00

Stad:Fitjar kyrkje

Arrangør:

Fitjar soknerådsbarnehage Bakken deltek.                                                                                     Takkoffer til TV-aksjonen.