Gudsteneste

Gudstenesta er ein av dei viktigaste møtestadene for kristne.

Det er ein stad for fellesskap av menneske som deler troa på Gud, Jesu oppstandelse og livet med Den Heilage Ande. Det er ein sted der menneske møter kvarandre, og saman trer frem for Gud.

I kyrkjene i Fjell, Landro og Foldnes er det gudstenester stort sett kvar søndag. Tidspunkt for gudstenestene finn du under "Komande gudstenester".