Gudsteneste

Gudstenesta er ein av dei viktigaste møtestadene for kristne.

Det er ein stad for fellesskap av menneske som deler trua på Gud, Jesu oppstandelse og livet med Den Heilage Ande. Det er ein stad der menneske møter kvarandre, og saman trer fram for Gud.

I kyrkjene i Fjell, Landro og Foldnes er det gudstenester stort sett kvar søndag. Tidspunkt for gudstenestene finn du i kalenderen og under "Komande gudstenester".