Tilbod om skyss til Fjell kyrkje

Våren 2018 er det tilbod om kyrkjeskyss til gudstenester i Fjell kyrkje. Har du behov for dette, eller kjenner nokon som har det, ta kontakt med kyrkjekontoret.

Fjell sokneråd har tilbod om kyrkjeskyss til gudstenester søndag føremiddag.

Dette er eit tilbod til deg som bur i soknet og ikkje har moglegheit til transport sjølv.
Du kan kontakte kyrkjekontoret på telefon 55097440, alternativt soknerådet på telefon 91387733.

Velkomen til kyrkja!