Landro kyrkjelyd

Kontaktinformasjon for Landro kyrkjelyd

Kontaktinformasjon: 

Soknerådsleiar: Tove Karin Lyngsmo Angeltveit

tove.karin@outlook.com

Gåve til Landro kyrkjelyd:

Vipps: 96889 (merk meldinga med føremål og dato).

Kontonummer: 3628.58.24898