Maria Tveten tilsett som sokneprest i Foldnes

Bjørgvin Bispedømeråd har tilsett Maria Tveten som ny sokneprest i Foldnes sokn.

Bjørgvin Bispedømeråd har i møte 7. februar tilsett Maria Tveten som sokneprest i Vesthordland prosti med Foldnes sokn som tenestestad. 

Bjørgvin bispedømme informerte om følgjande på si nettside 7. februar:

Bispedømerådet tilsette Helge Taranrød som prost i Norhordland.

Som sokneprest i Vesthordland prosti med Foldnes sokn som tenestestad vart Maria Tveten tilsett.

Som sokneprest i Sunnhordland prosti med Stord sokn som tenestestad vart Olav Johannes Oma tilsett i eit 3-årig vikariat. 

Tilbod om stilling er sendt, og dei tilsette får 8 dagars frist på å melde om dei vil ta imot stillingane.