Gudsteneste Valderøy kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:21.1.2018 - kl.11.00

Til:21.1.2018 - kl.12.00

Stad:Valderøy kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. sundag i openberringstida
Liturg: André Sjåvåg
Organist: Margaret Haugland
Prekentekst: Joh 4,4-26
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet
Nattverd
Dåp