INTERNASJONAL KAFÉ – ein møteplass for alle

Om lag 35 stykk var innom den første kaféen. Der er rom for mange fleire, så ta turen neste gong!

Målet er at dette kan vere ein stad der vi som har budd i Giske lenge og dei som er kome hit frå andre land, kan bli kjende med kvarandre. Vi håper det kan bli ein møteplass for alle, små og store, gamle og unge, familiar og einslege.

 

Neste gong: Søndag 5. november kl.17.00 i Valderøy kyrkjekjellar

 

Datoar for hausten:  26. november.

 

VELKOMEN!

Kontaktinformasjon for Giske kyrkjelege fellesråd

Besøksadresse:
Kyrkjekontoret/Rådhuset

Valderhaug 4

6050 Valderøy

Åpningstider:

Tirsdag - Fredag:

Kl. 09.00-14.00

 

 

Telefon kyrkjekontoret: 

70 18 80 40

 

Telefon kyrkjeverje:

45 06 53 80