Dåpsgudstenester i Os

Dåpen er ein integrert del av gudstenestelivet i kyrkjelyden vår. Slik vert kyrkjelyden óg introdusert for det nye dåpsbornet. Her følgjer litt praktisk informasjon om dåp i Os Sokn.

Dei særskilde dåpsgudstenestane startar klokka 10.00 og har ikkje nattverd, for at me skal ha tid til å ta i mot fleire dåpsborn. De vel sjølve kva dato de ynskjer dåp, så sant det er ledig kapasitet. 

For tida framover er følgjande dåpsdatoar sett opp:

 

11.03.18 kl. 11 i Os kyrkje
25.03.18 kl. 11 i Os kyrkje (fullt)

01.04.18 kl. 11 i Os kyrkje
01.04.18 kl. 17 i Os kyrkje
08.04.18 kl. 11 i Nore Neset kyrkje
15.04.18 kl. 11 i Os kyrkje (fullt)
22.04.18 kl. 11 i Os kyrkje (fullt)
22.04.18 kl. 11 i Nore Neset kyrkje
29.04.18 kl. 10 i Os kyrkje

06.05.18 kl. 11 i Nore Neset kyrkje
20.05.18 kl. 11 i Os kyrkje (fullt)
21.05.18 kl. 11 i Lyse Kloster kapell
27.05.18 kl. 10 i Os kyrkje

03.06.18 kl. 11 i Nore Neset kyrkje
10.06.18 kl. 10 i Os kyrkje
17.06.18 kl. 11 i Nore Neset kyrkje
24.06.18 kl. 11 i Os kyrkje

Påmelding
Påmelding kan skje ved å kontakte kyrkjekontoret eller ved å fylle ut dette skjemaet. Der finn du óg oppdatert oversikt over ledige datoar i dei ulike kyrkjene. Du vert beden om å fylle ut eit registreringsskjema. Dette skjemaet finn du óg nederst på sida.

 

Dåpsførebuing
Tysdagen før dåpssøndagen klokka 19.00-20.00 ynskjer vi å møte dykk til ein kort førebuingssamtale. Her går vi gjennom dei praktiske ledda i dåpen, snakkar om trusopplæring og kva dåpen inneber. Denne samtala er felles for dei som har dåpsborn same tid og stad. 

 

Faddarar
De skal utnemne minimum 2 og maksimum 6 fadrar til dåpsbornet, som alle må vera over 15 år gamle. Fadrane er formelle vitne om at barnet er døypt og skal vere med å lære barnet opp i den kristne trua.

Kontaktinformasjon for Os kyrkjelege fellesråd

Kyrkjekontoret ligg i Kyrkjetunet i Os sentrum.

Besøksadresse:

Øyro 49, 5200 Os

Postadresse:

Postboks 209, 5202 Os

Fakturaadresse:

Os sokneråd

c/o Akasia Regnskap AS

Johan Berentsensvei 109

5163 Laksevåg

eller epost: faktura2@akasia.no

Telefon: 56 57 24 00  

E-post:  post@os.kyrkja.no

Telefon- og besøkstid:

måndag-fredag 09-14