Den norske kyrkja i Øygarden

Postadresse

Øygarden kyrkjelege fellesråd. Posboks 144, 5331 Rong

Besøksadresse

Kyrkjekontoret, Rong senter, 2. høgda, 5337 Rong

Kontaktinformasjon

Telefon: 56382240

Personar

 • kyrkjeverje/dagleg leiar

  Olav Martin Vik 93264400 ov769@kyrkja.no
 • Sokneprest

  Espen Sigve Tveten 56382240 et868@kyrkja.no
 • Kontorleiar

  Kari Sandøy Rong 56382240 kr637@kyrkja.no
 • Kyrkjelydspedagog

  Hogne Berland 98683424 hb369@kyrkja.no
 • Kantor

  Anne Lise Grøm 91881208 ag537@kyrkja.no
 • Diakonimedarbeidar

  Bjørg Blom 47816181 bb993@kyrkja.no
 • Driftsansvarleg Blomvåg kyrkje

  Kåre Kristoffersen 91105197
 • Kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar Hjelme

  Christopher Toft Amenya 95834081
 • Teamet 2016-2017

  Ann Elise Kiplesund Kontoret 56382240
 • Teamet 2016-2017

  Birgitte Haugetun Sebjørnsen Kontoret 56382240
 • Blomvåg kyrkje

  Kyrkjevegen 30 (Blomvåg) 5337 Rong
 • Hjelme kyrkje

  Sæløyvegen 80 5334 Hellesøy
 • Kyrkjekontoret i Øygarden, Rong senter

  Posboks 144 5331 Rong
 • Hjelme gamle kyrkje