Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Oppstart av arbeid i temagrupper

Torsdag 8. mars var gruppeleiarane og gruppesekretærane samla til oppstartsmøte for arbeid i temagrupper.

Det er oppretta temagrupper som skal arbeide fram forslag til framtidig organisering og struktur for det nye fellesrådet. Gruppene skal m.a. sjå på organisering av arbeidet, planar for arbeidet, regelverk og vedtekter. Gruppene sine forslag vert handsama vidare av prosjektleiar og vurdert saman med andre innspel. Det er kyrkjelege fellesnemnd som til slutt gjer endeleg vedtak.

Det er oppretta 8 arbeidsgrupper under namna: Administrasjon. Kyrkjemusikk. Trusopplæring - samarbeid skule. Tweens/konfirmant,ungdom. Diakoni. Kyrkjer. Gravferd og gravplass. Kultur.

Gruppene skal gi si tilråding innan 1.10.2018.