FRÅ MANDAG 9. NOVEMBER - OG INNTIL VIDARE:

Maksimal 50 deltakarar ved alle arrangement i kyrkja.

Kyrkja har framleis plikt til å ha oversikt over alle som møter, og det vil difor vera ei enkel registrering av namn ved frammøte. Namnelister blir sletta etter 10 dagar.

GUDSTENENESTENE FRAMOVER BLIR OGSÅ DIREKTESENDT PÅ YOUTUBE - BRUK KNAPPEN NEDANFOR