Bli med som frivillig medarbeidar!

Bli med som frivillig i Ulstein Sokn sitt arbeid!

Leik med born på Byggeklossen, bli leiar på konfirmantleir, eller besøk eldre i besøkstenesta.

Fyll ut skjemaet under, så tek vi kontakt og finn ei passande oppgåve og passande arbeidsmengde for deg!


Interessert i å hjelpe til på
 

Kontaktinformasjon for Ulstein sokn

Besøksadresse:

Kyrkjekontoret

Sjøgata 61

6065 Ulsteinvik

Ope: Kvardagar kl 09-15

Postadresse:

Ulstein Sokn

Postboks 143

6067 Ulsteinvik

Ansvarleg redaktør: Christfried Kaul

Telefon: 70 01 76 80

Epost: post.ulstein@kyrkja.no

Organisasjonsnummer: 976997093

Bankkonto:
Ulstein sokn: 8647.11.18240
Ulstein nye kyrkje: 8647.12.18997