Giske sokn

Sitat

For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk framtid og von.

Jeremia 29, 11

Kontaktinformasjon for Giske sokn

Giske kyrkje

Gjerdevegen

6052 Giske

Telefonnummer kyrkjekontoret:

70 18 80 40

Telefonnummer kyrkjetenar:

95 06 83 66